nerez 1.4301

RCW-S

63,58 € s DPH

ks
Tento model je určený len keramických komínov. Regulátor komínového ťahu stabilizuje a zmenšuje vysoký podtlak v komíne. Najlepší regulátor ťahu na trhu.
viac >>

Montáž je možné vykonať len s použitím montážneho rámika RMS-DW, dole v príslušenstve. Klapka na regulátore ťahu je tak vyvážená, že pri nadmernom podtlaku samovoľne dochádza k jej otvoreniu. Otvorenie klapky spôsobí prísun vzduchu do komína a úpravu komínového ťahu na stanovenú hodnotu. Hodnotu žiadaného podtlaku (stanovenú výrobcom spotrebiča) je možné meniť kolieskom na regulátore.

Prietok vzduchu cez regulátor má za následok:

 • nárast odporu pohybu spalín (komín prepravuje okrem spalín z horenia aj nasávaný vzduch)
 • zníženie teploty spalín (zníži sa komínový ťah)

  Pre správnu funkciu regulátora ťahu je potrebné jeho zvislé umiestnenie (klapka musí byť rovno, nesmie byť vyosená doprava, alebo doľava).

  Technické parametre regulátora komínového ťahu RCW-S do čistiaceho otvoru keramického komína:

  • vnútorný rozmer: 122 x 246 mm (pozri schému s rozmermi)
  • hmotnosť: 0,9 kg
  • maximálna teplota spalín: 400 °C
  • rozmedzie podtlaku: 10 – 35 Pa
  • vzdialenosť od horľavých materiálov: 500 mm
  • tesnosť: 40 Pa
  • materiál: nerez triedy 1.4301
  • regulátor ťahu je v zhode s normou DIN 4795 (skupina 5), EN 1856-2:2009
  • max. priemer komína s výškou do 20 m, trieda izolácie I a II: 250 mm
  • max. priemer komína s výškou do 20 m, trieda izolácie III: 310 mm
  • max. plocha priečneho rezu komína s výškou do 20 m, trieda izolácie I a II: 500 cm2
  • max. plocha priečneho rezu komína s výškou do 20 m, trieda izolácie III: 750 cm2

  Kontaktujte nás!