nerez 1.4301

RCW-122x182

57,54 € s DPH

ks
Regulátor komínového ťahu určený do nerezového systému DARCO - čistiaci kus. Použitie možné len s doplnkovým rámikom. Ide o najkvalitnejšie regulátory spoločnosti DARCO aké je možné v Európe kúpiť. Odporúčame.
viac >>

Popis produktu

Regulátor komínového ťahu slúži k stabilizovaniu a zmenšeniu vysokého podtlaku v komíne. Model RCW je určený do čistiaceho otvoru (dvierkového dielu) nerezového dymovodu Darco. Zamontovanie je možné iba s použitím monážneho rámiku - súvisiaci produk nižšie.

Rozmer 122 x 182 mm.

Sacia klapka regulátora je tak vyvážená, že pri vysokom podtlaku sa sama otvára, čo spôsobuje prísun vzduchu do komína. Komínový ťah sa následne upraví na žiadanú hodnotu. Úroveň požadovaného podtlaku (danú výrobcom spotrebiča) sa nastavuje pomocou kolieska na regulátore.

 • Schladenie spalín (zmenšenie komínového ťahu)
 • Zvýšený odpor prúdenia spalín (komín musí prepraviť okrem spalín aj nasávaný vzduch)

Hodnotu požadovaného podtlaku (je daná výrobcom spotrebiča) je možné nastaviť pomocou kolieska na regulátore. Na koliesku sú znaky "+" a "-". Otočením kolieska do krajnej pozície "-" nastavíme podtlak na hodnotu 10 Pa. Otáčaním kolieska o pol otáčky (v opačnom smere) zvyšujeme ťah o 5 Pa (15, 20, 25, 30 Pa). V krajnej pozícii ("+") je nastavený maximálny podtlak 35 Pa. Znázornenie nastavenia podtlaku je tiež na nálepke regulátora.

Regulátor komínového ťahu sa montuje:

 • Priamo na dymovode spájajúcom spotrebič s komínom
 • Pod dymovodom, ktorý spája spotrebič s komínom
 • Nad dymovodom spájajúcim spotrebič s komínom

Podmienkou pre správnu funkciu regulátora komínového ťahu je jeho správne umiestnenie (klapka musí byť rovno, nesmie byť pootočená do strany).

Technické parametre:

 • Maximálna teplota spalín: 400 °C
 • Rozsah podtlaku: 10 - 35 Pa
 • Tesnosť: 40 Pa
 • Materiál: nerez triedy 1.4301
 • Regulátor ťahu je v zhode s normou DIN 4795, EN 1856-2:2009
 • Max. plocha priečneho rezu komína s výškou do 20 m, trieda izolácie I a II: 160 cm²
 • Max. plocha priečneho rezu komína s výškou do 20 m, trieda izolácie III: 220 cm²
 • Max. priemer komína s výškou do 20 m, trieda izolácie I a II: 14 cm²
 • Max. priemer komína s výškou do 20 m, trieda izolácie III: 16 cm²
Kontaktujte nás!