nerez 1.4301 Ø120-200mm

RCR

69,65 € s DPH

ks
Regulátor komínového ťahu pre univerzálne použitie do systémov Ø120- 200 mm. Ide o najkvalitnejšie regulátory spoločnosti DARCO aké je možné v Európe kúpiť. Odporúčame.
viac >>

Popis produktu

Regulátor komínového ťahu je určený k stabilizácii a zmenšeniu príliš vysokého podtlaku v komíne. Klapka regulátora ťahu je tak vyvážená, že pri príliš vysokom ťahu ju samovoľne otvára, čo spôsobí prísun vzduchu do komína. Následne sa komínový ťah upraví na požadovanú hodnotu. Prísun vzduchu cez regulátor spôsobuje:

 • Schladenie spalín (zmenšenie komínového ťahu)
 • Zvýšený odpor prúdenia spalín (komín musí prepraviť okrem spalín aj nasávaný vzduch)

Hodnotu požadovaného podtlaku (je daná výrobcom spotrebiča) je možné nastaviť pomocou kolieska na regulátore. Na koliesku sú znaky "+" a "-". Otočením kolieska do krajnej pozície "-" nastavíme podtlak na hodnotu 10 Pa. Otáčaním kolieska o pol otáčky (v opačnom smere) zvyšujeme ťah o 5 Pa (15, 20, 25, 30 Pa). V krajnej pozícii ("+") je nastavený maximálny podtlak 35 Pa. Znázornenie nastavenia podtlaku je tiež na nálepke regulátora.

Regulátor komínového ťahu sa montuje:

 • Priamo na dymovode spájajúcom spotrebič s komínom
 • Pod dymovodom, ktorý spája spotrebič s komínom
 • Nad dymovodom spájajúcim spotrebič s komínom

Podmienkou pre správnu funkciu regulátora komínového ťahu je jeho správne umiestnenie (klapka musí byť rovno, nesmie byť pootočená do strany).

Technické parametre:

 • Priemer: 120 - 200 mm (viď schému s rozmermi)
 • Maximálna teplota spalín: 400 °C
 • Rozsah podtlaku: 10 - 35 Pa
 • Tesnosť: 40 Pa
 • Materiál: nerez triedy 1.4301
 • Regulátor ťahu je v zhode s normou DIN 4795, EN 1856-2:2009
 • Max. plocha priečneho rezu komína s výškou do 20 m, trieda izolácie I a II: 160 cm²
 • Max. plocha priečneho rezu komína s výškou do 20 m, trieda izolácie III: 220 cm²
 • Max. priemer komína s výškou do 20 m, trieda izolácie I a II: 14 cm²
 • Max. priemer komína s výškou do 20 m, trieda izolácie III: 16 cm²
Kontaktujte nás!