Použitie nerezových komínov

 • Pevné palivo drevo pre tento druh paliva sa používa vysokopevnostná žiaruvzdorná nerez triedy 1.4828 o hrúbke 0,8 alebo 1,0 mm.
 • Tuhé palivo uhlie tu požívame materiál triedy 1.4404 o hrúbke 0,8 alebo 1,0 mm. Možnosť použiť aj na drevo.
 • Plyn kde montujeme triedu nerezu 1.4404 o hrúbke 0,5 alebo 0,6mm.
 • Oválne komíny ktoré sa montujú do starších obdĺžnikových murovaných komínov, ktoré nechceme frézovať.
 • Spalinové komíny s teplotou do max. 200 C určené pre plyn. Obsahuju gumové tesnenie v spojoch určené na pretlakový režim.
 • TURBO komíny majú spätné nasávanie vzduchu, ktoré vyžaduje spotrebič. Pretlaková prevádzka.

Nerezové komíny triedy nerezu: 1.4404

Komínové vložky sú vyrobené z kyseliny - odolného  nerezového plechu triedy 1.4404 podľa DIN 17441 o hrúbke steny  0,5 alebo 0,6 [mm] podľa veľkosti priemeru nerezového komína. Používajú sa najmä na odvod splodín plynového vykurovacieho zariadenia alebo olejových kotlov. Takéto komíny sú odolné voči korozívnym kyslým kondenzátom, ktoré  sú produkované v priebehu spaľovacieho procesu. Vytvorená vodná para v chladnej vnútornej stene komína v podobe kondenzátu, steká po stenách vložky a je odvádzaná na dno komína do nádoby, alebo kondenzačnej misky.

Použitie:

 • Olejové a plynové kotle s pracovnou teplotou do 450°C.
 • Nevhodné pre tuhé palivá.
 • Pre tuhé palivá sa používajú žiaruvzdorné komíny.
 • Komín je samovoľne stojaci uložený do pevného podkladu.  

Výhod:

 • Vysoká odolnosť voči kyslému prostrediu.
 • Oveľa menšia odolnosť proti toku výfukových plynov, ako v  tradičnom komíne kvôli menšej drsnosti povrchu.
 • Možno použiť vnútri budovy v novo-postavenom komíne, alebo pri renováciu starých komínov.
 • Veľmi jednoduchá a rýchla montáž bez búrania a veľkého stavebného zásahu.
 • Široké spektrum komponentov vyrobené ako skladačka.
 • Chráni vnútorné steny tehlového komína a zabezpečuje tesnosť starých komínov.
 • Rúry sú zvárané plazmou a ich maximálna prevádzková teplota je 450°C.

Nerezové komíny triedy nerezu: 1.4828 – žiaruvzdorný nerez

Komínové vložky sú vyrobené z tepelne odolného chromoniklového žiaruvzdorné plechu 1.4828 DIN17441 s hrúbkou 0,8 ž 1,0 [mm].

Použitie:

 • Možnosti použitia žiaruvzdorného komína je hlave pre tuhé palivá ako je napríklad drevo s pracovnou teplotou max 600 ° C.

Výhody:

 • Vysoká odolnosť voči zaťaženiu a teplotám do 600°C.
 • Odolnosť proti vysokým teplotám (dočasne až 1050 ° C).
 • Oveľa menšia drsnosť na stenách proti toku výfukových plynov.
 • Možno použiť pri rekonštrukcii starého komína.
 • Jednoduchá a rýchla montáž bez búrania.
 • Široké spektrum komponentov vo forme skladačky.
 • Rúry sú zvárané plazmou a ich maximálna prevádzková teplota je 600°C.

Nerezové komíny Flexi hadica - trieda nerezu: 1.4404

Prevažná časť telesa komína tvorí tzv. flexi hadica, ktorá je podajná a vhodná k osadeniu do nerovných, alebo zalomených komínov. Komínové vložky sú vyrobené z kyseliny - odolného  nerezového plechu triedy 1.4404 podľa DIN 17441 o hrúbke steny  0,5 alebo 0,6 [mm] podľa veľkosti priemeru nerezového komína. Používajú sa najmä na odvod splodín plynového vykurovacieho zariadenia alebo olejových kotlov, alebo občasné kúrenie drevom. Takéto komíny sú odolné voči korozívnym kyslým kondenzátom, ktoré sú produkované v priebehu spaľovacieho procesu. Vytvorená vodná para v chladnej vnútornej stene komína v podobe kondenzátu, steká po stenách vložky a je odvádzaná na dno komína do kondenzačnej misky.

Použitie:

 • Olejové a plynové kotle s pracovnou teplotou do 450°C.
 • Účel použitia prevažne pre nerovné, alebo uskočené komíny z dôvodu ohybnosti Flexi rúry.

Výhod:

 • Vysoká odolnosť voči kyslému prostrediu.
 • Použiteľnost hlavne pri uskočených komínoch.
 • Možno použiť vnútri budovy v novo-postavenom komíne, alebo pri renováciu starých komínov.
 • Veľmi jednoduchá a rýchla montáž bez búrania a veľkého stavebného zásahu.
 • Široké spektrum komponentov vyrobené ako skladačka.
 • Chráni vnútorné steny tehlového komína a zabezpečuje tesnosť starých komínov.
 • Predlžuje životnosť tehlového komína čím chráni jeho steny.
 • Nevýhodou týchto systémov je ich menšia tesnosť ako u rúr.
 • Maximálna prevádzková teplota je 450°C.

Nerezový komín trojvrstvový - trieda nerezu: 1.4404/1.4301

Komínové vložky sú vyrobené z kyseliny - odolného  nerezového plechu. Vnútorný plášť z triedy 1.4404 podľa DIN 17441 o hrúbke steny  0,6 až 1,0 [mm] vonkajší plášť z triedy 1.4301. Používajú sa najmä na odvod splodín plynového vykurovacieho zariadenia alebo olejových kotlov. Takéto komíny sú odolné voči korozívnym kyslým kondenzátom, ktoré  sú produkované v priebehu spaľovacieho procesu. Vytvorená vodná para v chladnej vnútornej stene komína v podobe kondenzátu, steká po stenách vložky a je odvádzaná na dno komína do nádoby, alebo kondenzačnej misky.

Použitie:

 • Trojvrstvové komíny sú určené pre montáž do exteriéru a pre olejové a plynové kotle s pracovnou teplotou do 450°C.
 • Nevhodné pre tuhé palivá. Pre tuhé palivá sa používajú žiaruvzdorné komíny.

Výhod:

 • Exteriérové použitie a vysoká odolnosť voči kyslému prostrediu.
 • Oveľa menšie trenie proti toku výfukových plynov, ako v  tradičnom komíne kvôli menšej drsnosti povrchu.
 • Veľmi jednoduchá a rýchla montáž bez búrania a veľkého stavebného zásahu.
 • Široké spektrum komponentov vyrobené ako skladačka.
 • Zmontované a osadné za pár hodín aj domácim kutilom.
 • Rúry sú zvárané plazmou a ich maximálna prevádzková teplota je 450°C.

Nerezový komín trojvrstvový - trieda nerezu: 1.4828/1.4301 - žiaruvzdorný

Komínové vložky sú vyrobené z kyseliny - odolného  nerezového plechu. Vnútorný plášť z triedy 1.4828 podľa DIN 17441 o hrúbke steny  0,8 až 1,0 [mm] a vonkajší plášť z triedy 1.4301. Používajú sa najmä na odvod splodín spotrebičov pre tuhé palivá.

Použitie:

 • Trojvrstvové komíny sú určené pre montáž do exteriéru a pre vykurovacie telesá na tuhé palivo ako je drevo s pracovnou teplotou do 600°C. 

Výhod:

 • Exteriérové použitie a vysoká odolnosť.
 • Použite pre tuhé palivá.
 • Izolácia s bielej keramickej vlny.
 • Oveľa menšia odolnosť proti toku výfukových plynov, ako v  tradičnom komíne kvôli menšej drsnosti povrchu.
 • Veľmi jednoduchá a rýchla montáž bez búrania a veľkého stavebného zásahu.
 • Široké spektrum komponentov vyrobené ako skladačka.
 • Rúry sú zvárané plazmou a ich maximálna prevádzková teplota je 600°C.